Sirha Budapest


_ Denna internationella mässa för mat, hotell- och restaurangbranschen sker vart 2 år i Budapest.

Tuttofood Rho


_ Alla 2 årig internationell mässa för mat och lt. Arrangörer den största utställningen av jordbruks- och livsmedelsbranschen och den professionella gästfrihet världen.

World Food Kazakstan


_ Denna internationella mat utställning är sedan 1998 på årsbasis organiserad med om 456 36 Ausstelllern länder och är öppen för endast fackbesökare.

Polagra Mat, Poznan International Fair Ltd.


_ International, årlig mässa för odlare livsmedels och producenter med leverantörer och återförsäljare att utveckla nya perspektiv och marknadsmöjligheter förs samman.

VIV Asien Bangkok


_ VIV Asien Bangkok är utrustad vartannat år av en holländsk aktörer i den thailändska huvudstaden Bangkok, är en internationell mässa för djuravel och bearbetning.

Fine Food Shanghai


_ Fine Food är en av de äldsta fackbesökare mässor inom livsmedelsindustrin i Kina och delas in i & nbsp; "Mat och dryck", "Bakery & Ice Cream", "Kaffe & Te" och "Vin & Spirit". Det sker årligen.

Livsmedelsindustrin


_ Den årliga mässa för handel i södra Ryssland, på de tyska bolagen finns representerade bland de utländska utställare, visar utrustning, material och teknik för bearbetning av livsmedel.