• mer
  • Forskning / Utveckling

Meat Research Tyskland. Köttindustri i Kulmbach och andra företag för bestämning av kvalitetsegenskaper hos en produkt inom köttindustrin.

University of East Westfalen-Lippe


_ Kandidatprogrammet i Food Technology, Major: Kött Technology.

Mat Institute KIN eV


_ För över 50 år har livsmedelssäkerhet och förbättring av produktkvaliteten varit i centrum för KIN livsmedelsinstitut.

Federala institutet för riskbedömning


_ Är oberoende i sina vetenskapliga bedömningar och forskning.