Barentz GMBH


_ Konsumentproduktgrupper; Bageri, drycker, spannmål, Konfektyr, Mejeri, Flavours, hälsa.

Acontex GmbH


_ Den acontex GmbH är ett dotterbolag 100% av Tönnies Group. Vi är ansvariga för behandlingen av den klassiska slaktbiprodukter i första hand. Dessutom, förfina och även torra produkter av vegetabiliskt ursprung.