Acontex GmbH


_ Den acontex GmbH är ett dotterbolag 100% av Tönnies Group. Vi är ansvariga för behandlingen av den klassiska slaktbiprodukter i första hand. Dessutom, förfina och även torra produkter av vegetabiliskt ursprung.