รายละเอียดของงาน

ช่างเทคนิคอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประกอบและทดสอบอุปกรณ์

ร้อน แนะนำ
จุดสรุป
  • ชื่อ บริษัท :
    Schmid & Wezel GmbH
  • ตำแหน่งงานว่าง:
  • 1
  • รายได้โดยประมาณ: ปี 1 2-
  • รายการที่: 25-10-2021
  • เสนอออนไลน์จนกระทั่ง: 31-01-2022
  • รหัสงาน: 5
  • คลิกที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมประกาศรับสมัครงานกับนายจ้างนี้