• ขึ้น
  • ข่าว / ประชาสัมพันธ์

บทความข่าวจากผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ ผู้เขียนมีประสบการณ์เขียนข้อความสำหรับคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการค้าเนื้อและอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์

ฟริตซ์ Gempel


_ บริษัท มีสุขภาพดีความต้องการของพนักงานที่ดีและมีแรงจูงใจ ไม่ว่าจะเป็นในการขาย, การผลิต, การบริหารหรือการในการพัฒนา วรรณกรรมและ บริษัท ที่ปรึกษาสำหรับอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์

บรรณาธิการสำนักงาน Heike Sievers


_ ข้อความที่มีความรู้สึกและเหตุผล หัวข้อที่มีรสชาติ