แห้ว Kontor GmbH


_ เมื่อทรัฟเฟิจะต้องสามารถวางใจในคุณภาพและความสดใหม่ ในฐานะที่เป็นผู้นำเข้าโดยตรงและการประมวลผลที่เรามีทั่วโลกเป็นผู้จัดจำหน่ายได้รับการรับรองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมแปรรูปเนื้อสัตว์ที่ทำชื่อ