Mettler-Toledo GmbH


_ METTLER TOLEDO'nun tartım ve proses izleme çözümleri, üretim sürecinin her adımını kapsar. Bu çözümler, mevcut BT ortamlarına giderek daha fazla entegre oluyor ve iş süreçlerinin otomasyonunu destekliyor.

STEMMER GÖRÜNTÜLEME


_ Görüntü işleme bileşenleri ile gıda teknolojisi alanında makine ve ekipmanların görüntü işleme malzemeleri STEMMER GÖRÜNTÜLEME çok sayıda üretici için teknoloji Avrupa'nın en büyük tedarikçisi olarak.

ROTRONIC


_ Bu şirketin giriş et Portal tarafından yapılmış ve Alman et endüstrisi ile ilgili genel bilgiler için tasarlanmıştır.