chi tiết công việc

Butcher (m / f / d) cắt thịt lợn / thịt bò

Nóng bức Đặc sắc
Tóm tắt điểm
  • Tên công ty:
    Kaufland Service GmbH & Co. KG
  • tuyển:
  • 1
  • thu nhập gần đúng: 1-2 năm
  • Bảng liệt kê tại: 15-03-2021
  • Cung cấp trực tuyến cho đến khi: 31-12-2021
  • ID công việc: 22
  • Click vào đây để biết thêm thông tin việc làm tuyển dụng này