Butcher và Caterer EISMANN


Mühlplatz 1
99098 Erfurt-Vieselbach , Đức
Tel.: 036203-90370
Số fax: 036203-71283
E-mail: địa chỉ e-mail này đã được bảo vệ từ spam bots, Để hiển thị JavaScript phải được bật!
Website: http://shop.fleischerei-eismann.de
Cập nhật: 24.07.2013
Thành viên từ: 11.03.2013

The Butcher EISMANN đã tồn tại từ 1890 năm và cung cấp xúc xích Thuringian gốc như miếng xúc Thuringian và xúc xích Thuringian trong cửa hàng trực tuyến cũng toàn quốc.

Từ khóa: Thuringian Rostbratwurst | Xúc xích Thuringian | Đặc sản xúc xích Thuringian
Được liệt kê trong: Zip 9