BioFach


trung tâm triển lãm
90471 Nuremberg ,
Tel.: + 49 9 11 86 06-0
E-mail:
Website:
Cập nhật: 21.09.2014
Thành viên từ: 28.09.2012

Đây là nơi thế giới hữu cơ gặp gỡ - hội chợ thương mại hàng đầu thế giới về các sản phẩm hữu cơ

Từ khóa: công nghiệp thịt hội chợ thương mại hữu cơ | Hội chợ thương mại Butcher | Hội chợ thịt Nuremberg
Được liệt kê trong: nội địa