Thị trường việc làm cho ngành công nghiệp thịt!

Đăng ký người dùng

Để đặt một quảng cáo, đầu tiên bạn phải đăng ký miễn phí. Vui lòng chọn "Đăng ký như là một ứng cử viên"hoặc "Đăng ký như là một chủ nhân". để tiếp tục quá trình

Đăng ký miễn phí

Đối với ứng viên

Ở đây bạn có thể tự làm quảng cáo Wanted

  • Anonymous tìm kiếm việc làm tốt
  • Tìm kiếm và áp dụng chỉ trong một vài cú nhấp chuột
  • Anonymous tiếp xúc với các công ty có thể
  • Tìm hiểu chức năng - việc làm mới nhất qua email

Đăng ký miễn phí

Đối với người sử dụng lao

Ở đây bạn có thể gửi công việc của bạn

  • Anonymous Hãy hỏi bản thể
  • đăng ký dễ dàng và từ bỏ một quảng cáo tuyển dụng
  • Thanh toán bằng PayPal hoặc gửi tiền trực tiếp
  • Tìm các ứng viên phải thông qua tìm kiếm chính xác
  • Các tính năng mới: Gửi thông báo công việc dễ dàng chủ đề "phòng" trên Jobanzeige@Fleischbranche.de với, chúng tôi làm phần còn lại!