• hơn
  • Nghiên cứu / phát triển

Thịt Nghiên cứu Đức. Nghiên cứu thịt trong Kulmbach và các công ty khác để xác định đặc tính chất lượng của một sản phẩm trong ngành công nghiệp thịt.

TÜV SÜD ELAB GmbH


_ Chất lượng sản phẩm của bạn là một vấn đề gần gũi với trái tim của bạn? Bạn có muốn an ninh trong giao dịch với chính quyền và nhà bán lẻ? Chúng tôi hỗ trợ bạn! Hàng chục năm kinh nghiệm trong việc phân tích và đánh giá thịt và các sản phẩm từ thịt khiến chúng tôi trở thành đối tác mạnh mẽ của bạn.

Đại học East Westphalia-Lippe


_ Cử nhân Chương trình Khoa học Công nghệ thực phẩm, chủ yếu: Thịt nghệ.

Thực phẩm Viện KIN eV


_ Trong hơn 50 năm an toàn thực phẩm và nâng cao chất lượng sản phẩm là trọng tâm của hành động trên của Viện Thực phẩm KIN.

Viện liên bang cho việc đánh giá rủi ro


_ Là độc lập trong đánh giá khoa học và nghiên cứu.