Expondo GmbH


_ Expondo là nhà bán lẻ trực tuyến hàng đầu về cung cấp thực phẩm, vật tư thiết bị và vật tư công nghiệp. Chúng tôi cố gắng để cung cấp các sản phẩm chất lượng hạng nhất ở mức giá thấp nhất cho khách hàng của chúng tôi.

Eller GmbH


_ Trong hơn nhiều năm 50, ELLER đã thuyết phục được khách hàng và đối tác kinh doanh, trong số những thứ khác, hệ thống nấu ăn / hút thuốc, máy xì gà, kim phun và hệ thống kiểm soát khí hậu với thiết kế hiện đại nhất và chất lượng hàng đầu.