Kärcher Washer Pressure


_ Kärcher tẩy rửa áp suất cao và chất tẩy rửa cho ngành công nghiệp thịt.

HEIFO GmbH & Co. KG


_ Mục nhập của công ty này được thực hiện bởi Fleischportal và phục vụ cho thông tin chung về ngành công nghiệp thịt của Đức. Các thông tin như tên công ty, địa chỉ, số điện thoại không được đảm bảo về tính đầy đủ và chính xác. Chúng tôi có quyền thay đổi.

Höcker GmbH


_ móc thịt, xử lý vật liệu, hệ thống làm sạch móc rỗng, xe tải pallet, tủ, bảng, thùng và pallet.

Heinz Marchel GmbH & Co. KG


_ Sản xuất móc thịt, hệ thống băng chuyền móc rỗng và thiết bị móc làm sạch trống. Xử lý và vận hành thiết bị cho ngành công nghiệp thịt tròn ra khỏi phạm vi sản phẩm.