Kärcher Washer Pressure


Friedrich-List-Strasse 4
71364 Winnenden ,
Tel.: + 49 (0) 7195 / 903 - 0
Số fax: +49 (0) 7195/903 - 29 80
E-mail:
Website:
Cập nhật: 01.06.2014
Thành viên từ: 09.03.2013

Văn bản theo sau ...

Từ khóa: máy xịt rửa cao áp cho cửa hàng bán thịt | Thiết bị vệ sinh cho cửa hàng bán thịt | Chất tẩy rửa cho ngành công nghiệp thịt | Hệ thống làm sạch cho ngành công nghiệp thịt