Kärcher Washer Pressure


_ Kärcher tẩy rửa áp suất cao và chất tẩy rửa cho ngành công nghiệp thịt.

Lanico kỹ thuật


_ Các Lanico kỹ thuật, vật tư Otto GmbH Niemsch có thể sản xuất dòng, có thể, máy gấp mép, lọc dầu, lọc nhiên liệu, lon xịt, gói kỹ thuật, giảm xóc, máy đặc biệt niêm phong.

HEIFO GmbH & Co. KG


_ Mục nhập của công ty này được thực hiện bởi Fleischportal và phục vụ cho thông tin chung về ngành công nghiệp thịt của Đức. Các thông tin như tên công ty, địa chỉ, số điện thoại không được đảm bảo về tính đầy đủ và chính xác. Chúng tôi có quyền thay đổi.

Máy đóng gói Helmut Boss KG


_ Mục nhập của công ty này được thực hiện bởi cổng thông tin thịt và được sử dụng cho thông tin chung về ngành công nghiệp thịt của Đức.