Dịch vụ và bán hàng NIEROLEN GmbH


_ Nhà sản xuất tấm polyetylen, đặc biệt là con lắc và cửa trượt, các yếu tố bảo vệ tường (bảo vệ ram), hỗ trợ cắt cho bàn cắt và mặt bàn

PRA Industriefußboden GmbH


_ Chúng tôi là một công ty chuyên về quét và sơn phủ với một loạt các dịch vụ cho xây dựng mới và xử lý đất.

Mát Solution GmbH


_ Dịch vụ quầy, tủ ghép để sử dụng với CO2, Wall hiển thị trường hợp, các đơn vị làm lạnh đặc biệt, phòng lạnh, vùng sâu, đông lạnh, quạt làm mát, giá đỡ khô, sạc thiết bị.