Tất cả các nhà sản xuất Đức, các nhà phân phối và nhà cung cấp của Mengmaschinen, máy trộn, máy hút và Kühltumblern thịt của bạn, lò mổ, ngành công nghiệp thịt và buôn bán thực phẩm.

Máy chế biến thịt HFM


_ Máy chế biến thịt HFM, một đối tác có thẩm quyền và đáng tin cậy về vấn đề sử dụng Metzgereimaschinen.

K + G THỜI TIẾT GmbH


_ K + G WETTER GmbH sản xuất chất lượng tốt nhất để bạn có thể sản xuất chất lượng tốt nhất.

Kiliya Butcher và máy móc đặc biệt Nhà máy GmbH


_ Kilia, trong hơn năm 75 - chất lượng và sự đổi mới từ phía bắc nước Đức.