Máy làm sạch các nhà sản xuất, thương nhân và nhà cung cấp từ Đức. Máy giặt cũ hoặc mới dùng cho các món ăn và hộp E2 trong tiệm bán thịt.