PVS Systemtechnik GmbH


Đến cổng 4a
21423 Winsen / Tönnhausen ,
Tel.: +49 4179 75 07 11
E-mail:
Website:
Cập nhật: 10.01.2014
Thành viên từ: 10.10.2012

PVS Systemtechnik GmbH

Chúng tôi chuyên về các ngành công nghiệp thực phẩm. Chúng tôi phát triển hệ thống cắt sáng tạo của thế hệ mới.