Luckfiel và người đàn ông GmbH


Liebigstrasse 2-6
24145 Kiel ,
Tel.: 0431 71830
Số fax: 0431 718322
E-mail:
Website:
Cập nhật: 27.03.2014
Thành viên từ: 13.03.2013

Đối tác của doanh nghiệp lương thực cho hơn 100 năm. Bán buôn cần thịt. Chi nhánh tại Berlin (Löbert và con trai) và Coesfeld (Athmer và Liedt)

Từ khóa: ruột | Nguồn cung cấp thịt | Gia vị | máy móc