Franz Mensch GmbH


Đánh số 20-21
86922 Eresing , Đức
Tel.: 08193-9393-0
Số fax: 08193-9393-40
E-mail:
Website:
Cập nhật: 23.02.2015
Thành viên từ: 28.02.2013

Franz Mensch GmbH là một chuyên gia lâu năm trong lĩnh vực vệ sinh và quần áo bảo hộ. Trong hơn 40 năm, chúng tôi đã cung cấp tất cả các sản phẩm quan trọng mà bạn cần để vận hành hợp vệ sinh và an toàn theo tiêu chuẩn HACCP, IFS và PSA.

Phạm vi mạnh - đặc biệt là đối với những người bán thịt và bán thịt.

  • Găng tay dùng một lần
  • Hút thuốc và tạp dề
  • Bảo vệ đâm và cắt
  • quần áo HACCP có thể giặt được
  • găng tay bảo hộ
  • bảo vệ thính giác
  • Mũ trùm đầu và giày công sở
  • Bìa và bao tải thịt
  • Xiên đồ ăn cầm tay