Ehrenfels Isoliertüren GmbH


_ Cách bán thịt của bạn và / hoặc ngành công nghiệp thịt. cửa tủ lạnh, cửa ra vào phòng mổ, cửa xoay, cửa tủ lạnh, cửa tủ, cửa thép không gỉ, cửa ra vào nhà vệ sinh.

Mát Solution GmbH


_ Dịch vụ quầy, tủ ghép để sử dụng với CO2, Wall hiển thị trường hợp, các đơn vị làm lạnh đặc biệt, phòng lạnh, vùng sâu, đông lạnh, quạt làm mát, giá đỡ khô, sạc thiết bị.