FEURER FEBRA GmbH


Klingenberger Strasse 2
74336 Brackenheim ,
Tel.: + 49 (0) 7135 176-0
Số fax: + 49 (0) 7135 176-227
Liên hệ: Ông Roth
Email: Chỉ dành cho người dùng đã đăng ký
Trang web: Chỉ dành cho người dùng đã đăng ký
Cập nhật: 09.07.2016
Thành viên từ: 22.09.2014

Mô tả công ty sau ...

Từ khóa: hộp làm mát cho hàng thịt | Hộp mát cho người bán thịt | máy làm mát | Vận chuyển lạnh cho cửa hàng bán thịt