Barentz GMBH


_ nhóm sản phẩm tiêu dùng; Bakery, Đồ uống, ngũ cốc, bánh kẹo, sữa, Hương liệu, Y tế.