Truffle KONTOR GmbH


_ Khi nấm cục phải có khả năng dựa vào chất lượng và độ tươi. Là nhà nhập khẩu trực tiếp và bộ vi xử lý, chúng tôi có trên thế giới, là nhà cung cấp chứng nhận đặc biệt là trong ngành công nghiệp chế biến thịt, thực hiện một tên.