GIỮ GmbH ĐƠN GIẢN


Eduardstrasse 46-48
20257 Hamburg ,
Tel.: 040 / 890 64 680
Liên hệ: Oliver Schmidt
E-mail: địa chỉ e-mail này đã được bảo vệ từ spam bots, Để hiển thị JavaScript phải được bật!
Website: http://www.keepitsimple.de
Cập nhật: 23.07.2014
Thành viên từ: 16.07.2014

Thực dụng, đơn giản, tốt.

Tags: Bảng điều khiển | Tính toán tỷ lệ đóng góp | Bố trí mua hàng | Kiểm soát đầu tư | Hệ thống hình chính | Kiểm soát hậu cần | Cân bằng số lượng | Phân tích khiếu nại | Kiểm soát giết mổ | Tính toán tháo dỡ
Được liệt kê trong: Phần mềm / tự động hóa