Stemmer IMAGING


_ Là nhà cung cấp lớn nhất châu Âu của công nghệ xử lý hình ảnh cung cấp Stemmer IMAGING nhiều nhà sản xuất máy móc và thiết bị trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm với các thành phần của xử lý hình ảnh.

Linstep Software GmbH


_ Linstep Software GmbH từ Oldenburg chuyên phát triển phần mềm cá nhân cho ngành công nghiệp thịt và thực phẩm trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng. Chúng tôi định cấu hình phần mềm QA phù hợp với dự án, tùy chỉnh.

AWENKO GmbH & Co. KG


_ AWENKO GmbH & Co. KG là nhà sản xuất giải pháp dựa trên phần mềm cho hệ thống quản lý chất lượng di động và tương tác cho tài liệu theo HACCP, IFS và BRC.