WERIT Kunststoffwerke W. Schneider GmbH & Co. KG


Kölner Strasse
57610 Altenkirchen ,
Tel.: +49 2681 807 132
Số fax: +49 2681 807 208
Liên hệ: Ông Christian Seidel
E-mail:
Website:
Cập nhật: 22.09.2014
Thành viên từ: 24.07.2013

Werit Kunststoffwerke W. Schneider GmbH & Co.KG được thành lập vào năm 1949. Hơn 600 nhân viên làm việc tại chín địa điểm trên khắp Châu Âu. Trong lĩnh vực lưu trữ, vận chuyển container và pallet nhựa, Werit đã có nhiều năm kinh nghiệm và bí quyết thành công cho khách hàng và ngoài phạm vi tiêu chuẩn rộng rãi, còn cung cấp các giải pháp khách hàng liên quan đến dự án nhằm mang lại sản phẩm an toàn và bảo mật cho khách hàng điểm đến mong muốn.

Từ khóa: ngăn xếp và thùng chứa tổ | E1 | E2 | E3 | Pallet vệ sinh EURO H1 | Hộp đựng thịt | Thùng nhựa | Pallet nhựa | Hộp xếp chồng | Container vận chuyển