Nita Vệ sinh GmbH


Hội chợ tổng hợp Str.19a
57234 wilnsdorf ,
Tel.: 02739 / 40392-0
Số fax: 02739 / 40392-99
Liên hệ: Barry Fulcher
E-mail: địa chỉ e-mail này đã được bảo vệ từ spam bots, Để hiển thị JavaScript phải được bật!
Website: http://www.nita-hygiene.com
Cập nhật: 30.07.2020
Thành viên từ: 23.03.2017

sáng tạo các nhà tài trợ giải pháp của bạn cho việc sản xuất và phân phối các sản phẩm ảnh hưởng đến vệ sinh trong ngành công nghiệp thực phẩm dương tính bền vững.

Theo phương châm "Để sạch sẽ và hài lòng hơn", nita Hygiene GmbH phát triển các giải pháp vệ sinh và làm sạch chất lượng và an toàn trong kinh doanh thực phẩm. Những giải pháp sản phẩm này đã được phát triển đặc biệt để làm cho công việc hàng ngày của bạn dễ dàng hơn. Các sản phẩm và hệ thống nita sẽ tiếp tục được phát triển và tối ưu hóa để sử dụng trong công ty của bạn trong tương lai.


Từ khóa: khóa vệ sinh