RSJ Software GmbH


Công nghiệp 10
82110 Nảy mầm ,
Tel.: + 49 89 894142-0
Số fax: + 49 89 894142-80
Liên hệ: Rudiger Jungbeck
E-mail: địa chỉ e-mail này đã được bảo vệ từ spam bots, Để hiển thị JavaScript phải được bật!
Website: http://www.rsj.de
Cập nhật: 18.07.2014
Thành viên từ: 10.07.2014

Chúng tôi cung cấp:

  • Phần mềm dựa trên web để tạo nhãn
  • thích ứng nhanh chóng và dễ dàng với các yêu cầu mới với trình chỉnh sửa bố cục đồ họa 
  • Giao tiếp với hệ thống ERP
  • Tích hợp vào các giải pháp tự động hóa
  • Kết nối với hệ thống thị giác
Từ khóa: mã vạch | Đánh dấu giá | Truy xuất nguồn gốc