אנטשולדיגט, דעם אַרבעט איז ניט מער אַקטיוו, אָדער האט שוין אויסגעגאנגען.