Schlachthausfreund有限公司


Juniper路径7-9
21256 汉德洛 , 德国
联系电话: .
电子邮件: 该E-mail地址受spam bots保护 要显示的JavaScript必须开启!
网站: http://www.schlachthausfreund.com
更新日期: 30.08.2021
会员自从: 16.10.2012

屠宰场的朋友,自1949以来

 我们提供

- 防穿刺物品

- 围裙

- 切割防护手套

- 刀袋

- 靴子,鞋子

- 刀,钩

- 磨床

- 磨料工具,磨料

- 刷子,清洁设备

- 砧板,地板格栅

- 香肠填料,绞肉机

- 温度计等等......


关键字:屠宰设备| 屠宰机| 绞肉机| 屠夫的卫生服装| 香肠灌装机