ბოდიში ამ საქმეს აღარ არის აქტიური, ან უკვე ამოიწურა.