Sirha Budapest


_ Denne internasjonale messen for mat, hotell og catering finner sted hvert annet år i Budapest.

Tuttofood Rho


_ Internasjonal messe for mat som finner sted hvert annet år, og er ifølge arrangøren den største messen for landbruks- og matindustrien og profesjonell gjestfrihet i verden.

Worldfood Kasakhstan Almaty


_ Denne internasjonale matmessen har blitt holdt årlig siden 1998 med rundt 456 utstillere fra 36 land og er kun åpen for handelsbesøkende.

Polagra Food, Poznan International Fair Ltd.


_ Internasjonal, årlig messe for mat som bringer produsenter og produsenter sammen med leverandører og forhandlere for å utvikle nye perspektiver og markedsmuligheter.

VIV Asia Bangkok


_ VIV Asia Bangkok blir utstyrt hvert annet år av en nederlandsk arrangør i den thailandske hovedstaden Bangkok og er en internasjonal messe for dyreoppdrett og dyreforedling.

Finefood Shanghai


_ Finefood er en av de eldste messene for næringsmiddelindustrien i Kina og er delt inn i "Food & Beverage", "Bakery & Ice Cream", "Coffee & Tea" og "Wine & Spirit". Det foregår årlig.

Mat industri


_ Den årlige messen i Sør-Russland, der tyske selskaper er representert blant de utenlandske utstillerne, viser utstyr, materialer og teknologier for matforedling.