Presse artikler fra eksperter fra kjøttbransjen. Erfarne forfattere skriver tekster for deg, spesielt for slakter handel og kjøttindustrien.

Fritz Gempel


_ En sunn bedrift har behov for gode og motiverte medarbeidere. Enten i salg, produksjon, administrasjon eller i utvikling. Litteratur og konsulentselskap for kjøttbransjen.

Redaksjon Heike Sievers


_ Tekster med mening og fornuft. Emner med smak.