รายละเอียดของงาน

คนขายเนื้อ (m / f / d) การฆ่าเนื้อหมู / เนื้อ

ร้อน แนะนำ
จุดสรุป
  • ชื่อ บริษัท :
    Kaufland Service GmbH & Co. KG
  • ตำแหน่งงานว่าง:
  • 1
  • รายได้โดยประมาณ: ปี 1 2-
  • รายการที่: 15-03-2021
  • เสนอออนไลน์จนกระทั่ง: 31-12-2021
  • รหัสงาน: 22
  • คลิกที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมประกาศรับสมัครงานกับนายจ้างนี้