ÖztasDönerproduktion


_ เราเห็นตัวเองในฐานะที่เป็น บริษัท อุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้า Doner ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย​​ตามระเบียบอีซี

ÖztekDönerproduktionเนื้อขายส่งและขายปลีก GmbH


_ ผลิตDönerและขายส่งเนื้อสัตว์และค้าปลีก