BEEKETAL


_ อุปกรณ์บุชเชอร์จากอาริโซน่า Knochenbandsägeอุปกรณ์เสริมเนื้อ, Vakuumiermaschinen, ฟิลเลอร์ไส้กรอก, เครื่องบดเนื้อ, ไส้กรอกเพรียว slicers และอื่น ๆ

WERIT Kunststoffwerke W.Schneider GmbH & Co. KG


_ Werit Kunststoffwerke W.Schneider GmbH & Co. KG ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 1949 พนักงานมากกว่า 600 คนทำงานในสถานที่เก้าแห่งทั่วยุโรป