СТИММЕР ИМИДЖИНГ


_ Като най-големият европейски доставчик на технологии за обработка на изображения, STEMMER IMAGING доставя множество производители на машини и оборудване в областта на хранителните технологии с компоненти за обработка на изображения.

Linstep Software GmbH


_ Linstep Software GmbH от Олденбург е специализирана в разработването на индивидуален софтуер за месната и хранително-вкусовата промишленост в областта на качеството. Конфигурираме специфичен за конкретния проект, QA софтуер.