Öztas Dönerproduktion


_ Vi ser oss själva som ett industriföretag som tillverkar doner produkter med avancerad produktionsteknik enligt EG-direktiven.

Öztek Dönerproduktion grossist kött och Retail GmbH


_ Döner producent och kött grossist och detaljhandel.