Tidningsartiklar från experter från köttindustrin. Erfarna författarna skriver texter för dig, särskilt för slaktaren handel och köttindustrin.

Fritz Gempel


_ Ett hälsosamt företag behöver bra och motiverade medarbetare. Vare sig det gäller försäljning, produktion, administration eller i utveckling. Litteratur och konsultföretag för köttindustrin.

Editorial Office Heike Sievers


_ Texter med känsla och förnuft. Ämnen med smak.