Öztas Dönerproduktion


_ Vidíme sami seba ako priemyselná spoločnosť, ktorá vyrába döner produkty s pokročilými výrobnými technológiami v súlade so smernicami EÚ.