• viac
  • Médiá / Publikácie

General Fleischer Zeitung (AFZ) a mäsový priemysel, ako aj ďalšie Fleischer časopisy / noviny Fleischer pre medzinárodný obchod mäsiarstvo.

Behr je Verlag


_ BEHR'S prináša v praxi k veci. Polčas rozpadu vedomostí je čím ďalej kratšie. Ak chcete byť vždy aktuálne, je teda problém, ktorý musí poskytnúť všetky odborníkov a vedúcich pracovníkov.

mäsový priemysel


_ Mäsový priemysel tvorí spektrum tém, od výroby až po marketing, procesné reťazec v mäsovom priemysle od.

AFZ generálny mäsiar noviny


_ AFZ generálny mäsiar noviny sú týždenné noviny pre remeslá, porážku, búranie, spracovanie a obchod.

Fleischwirtschaft.de


_ fleischwirtschaft.de je online vydanie redakčný AFZ generálny mäsiar novín a mäsový priemysel.

Fritz Gempel


_ Zdravá firma potrebuje dobré a motivovaných zamestnancov. Či už v oblasti predaja, výroby, správe alebo vo vývoji. Literatúra a poradenská spoločnosť pre mäsový priemysel.