FACHPACK


trung tâm triển lãm
90471 Nuremberg ,
Tel.: +49 911 86 06 0
Số fax: +49 911 8606 8228
Email: Chỉ dành cho người dùng đã đăng ký
Trang web: Chỉ dành cho người dùng đã đăng ký
Cập nhật: 04.11.2016
Thành viên từ: 25.04.2016

Năm 2017, FachPack đã nói lời tạm biệt với năm nghỉ truyền thống của mình.

Bộ đôi FachPack tiếp theo tổ chức từ 25. để 27. Tháng Chín 2018 và 24 từ. để 26. nơi 2019 tháng Chín tại Nuremberg.

Từ khóa: bao bì | In bao bì | Bao bì hậu cần | Ngành bao bì
Được liệt kê trong: nội địa