Luckfiel và người đàn ông GmbH


_ Đối tác của doanh nghiệp lương thực cho hơn 100 năm. Bán buôn cần thịt. Chi nhánh tại Berlin (Löbert và con trai) và Coesfeld (Athmer và Liedt)

Dịch vụ truyền thông / truyền thông sự kiện Runge GmbH


_ Eventum Media là một nhà xuất bản và cơ quan tập trung vào nông nghiệp. Công ty làm việc thay mặt cho các hiệp hội chăn nuôi gia súc, ngựa và lợn. Tuy nhiên, công ty cũng phân phối tài liệu quảng cáo hữu ích.

CWS-Boco Đức GmbH


_ quần áo hình ảnh cho thịt và thịt.

Paperlynen GmbH


_ Các Paperlynen GmbH là một công ty trẻ trong lĩnh vực HO.RE.CA và cung cấp cho bạn một loạt các mặt hàng dùng một lần và tái sử dụng và quần áo bảo hộ cá nhân trong các dịch vụ thực phẩm.

BATANIA Direct GmbH


_ BATANIA TRỰC TIẾP - Phục vụ đồ ăn và thịt 'vật tư. Kể từ 25 năm chuyên nghiệp cho các ngành công nghiệp phục vụ và lò sát