GBS COOL STAR GmbH


_ Bán hàng, dịch vụ, tư vấn cho Euro Angels làm mát và hệ thống container lạnh.

Gamo Fahrzeugwerke GmbH


_ Gamo - ý tưởng kinh doanh di động - MADE IN GERMANY SINCE 1975

D. Gath Anlagenbau GmbH


_ D.Gath Anlagenbau GmbH của chúng tôi bao gồm từ tư vấn và lập kế hoạch đến việc hiện thực hóa một hệ thống hoàn chỉnh theo nhu cầu đặc biệt của khách hàng trong ngành công nghiệp thực phẩm và bề mặt, chúng tôi tìm giải pháp phù hợp cho tất cả các ứng dụng.

FEURER FEBRA GmbH


_ nướng của bạn vẫn nóng, rượu sâm banh lạnh. Với KÄNGABOX® của FEURER bạn có một giải pháp an toàn và thoải mái để vận chuyển thực phẩm và cô lập.

efa Leipzig GmbH


_ Lập kế hoạch và cung cấp thiết bị làm lạnh hấp thụ và tuabin khí vi mô