Meat Research Germany. Research mishit në Kulmbach dhe kompani të tjera për përcaktimin e karakteristikave të cilësisë të një produkti në industrinë e mishit.

TÜV SÜD ELAB GmbH


_ Cilësia e produkteve tuaja është një çështje afër zemrës tuaj? Dëshironi siguri në marrëdhëniet me autoritetet dhe shitësit me pakicë? Ne ju mbështesim! Përvoja e dekadave në analizën dhe vlerësimin e mishit dhe produkteve të mishit na bën partnerin tuaj të fortë.

Universiteti i East Westfalen-Lippe


_ Bachelor i Programit Shkencave në Teknologji Ushqimore, major: Mishi Teknologjisë.

Instituti Food KIN eV


_ Për më shumë se 50 vite, siguria e ushqimit dhe përmirësimi i cilësisë së produkteve kanë qenë në qendër të veprimit në Institutin e Ushqimit KIN.

Instituti Federal për Vlerësimin e Rrezikut


_ Është i pavarur në vlerësimet e tij shkencore dhe kërkimore.