Meat Research Germany. Research mishit në Kulmbach dhe kompani të tjera për përcaktimin e karakteristikave të cilësisë të një produkti në industrinë e mishit.

Universiteti i East Westfalen-Lippe


_ Bachelor i Programit Shkencave në Teknologji Ushqimore, major: Mishi Teknologjisë.

Instituti Food KIN eV


_ Për më shumë se 50 vite, siguria e ushqimit dhe përmirësimi i cilësisë së produkteve kanë qenë në qendër të veprimit në Institutin e Ushqimit KIN.

Instituti Federal për Vlerësimin e Rrezikut


_ Është i pavarur në vlerësimet e tij shkencore dhe kërkimore.