artikuj shtypi nga ekspertë nga industrinë e mishit. Autorët përvojë të shkruar tekste për ju, sidomos për tregtinë e kasap dhe industrinë e mishit.

Fritz Gempel


_ Një kompani e shëndetshme ka nevojë për të punësuar të mira dhe të motivuar. Qoftë në shitje, prodhimin, administrimin ose në zhvillim. Letërsi dhe kompania konsulente për industrinë e mishit.

Redaksia Heike Sievers


_ Tekstet me kuptim dhe arsye. Temat me shije.